انتخاب دوره

  • کارمندان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت ثبت نام و بهره مندی از تخفیف با شماره ی مدرسه (۶۶۱۷۶۲۱۶) تماس حاصل فرمایند.
  • اگر سال تحصیلی سوم برای شما پایان می پذیرد در  پایه تحصیلی ” چهارم تا ششم ” مدرسه رباتیک ثبت نام نمایید.
  • اگر سال تحصیلی ششم برای شما پایان می پذیرد در  پایه تحصیلی ” هفتم تا نهم ” مدرسه رباتیک ثبت نام نمایید.
  • اگر سال تحصیلی نهم برای شما پایان می پذیرد در  پایه تحصیلی ” دهم تا دوازدهم ” مدرسه رباتیک ثبت نام نمایید.
  • قبل از ثبت نام آیین نامه آموزشی و انضباطی مدرسه رباتیک امیرکبیر را با دقت مطالعه نمایید .

 

 آیین نامه ی آموزشی و انضباطی   فیلم آموزشی ثبت نام
 

ثبت نام تعیین سطح  (رایگان)

کلاس چهارم تا ششم (دختران)

کلاس چهارم تا ششم (پسران)

کلاس هفتم تا نهم (دختران)

کلاس هفتم تا نهم (پسران)

کلاس دهم تا دوازدهم (دختران)

کلاس دهم تا دوازدهم (پسران)

 

رهگیری ثبت نام